Zurueck zu den Orten


Namensliste Gütensleben


1. Ehrenmal



Es starben den Heldentod 1914 - 18

Untfz. P. Kintxx † 31.10.1914

Heizer K. Pöxx † 08.19.1914

Musk R. Schäfer † 07.08.1915

Musk. F. Schrey † 23.12.1914

Musk. R. Jhleburg † 22.04.1915

Pion. K. Teger † 26.05.1915

Musk. O. Jacob † 05.06.1915

Musk. O. Gadge † 28.06.1915

Gefr. A. Wesemann † 26.06.1915

Lwm. K. Studte † 15.x.1915

Ers. R. H. Stieger † 13.x.1915

Untfz. R. Pössel † 26.03.1916

Kan. E. Jacobs † 01.07.1916

Ers. R. A. Meyer † 31.05.1916

Untfz. A. Jacob † 06.08.1916

Musk. A. Pössel † 05.04.1917

V. Feldw. W. Minge † 14.07.1917

Lwm. O. Widdecke † 18.08.1917

Lstm. G. Dörge † 24.11.1917

Fahr. H. Blanke † 25.03.1918

Musk. G. Braumann † 20.04.1918

Untfz. E. Niewerth † 26.04.1918

Sergt. O. Müller † 01.06.1918

Musk. O. Widdecke † xx.xx.1918

Kan. H. Pasemann UCs-61207 xx.xx.xxxx

Lstm. K. Dobbert UCs-61207 xx.xx.xxxx

xx H. Wesemann gest. 30.03.1919


vermißt

Schulze

H. Bähse

R. Krause


x ersetzt nicht lesbare Namens oder Datenteile, da Ehrentafel schon stark beschädigt


Den Tapferen Kriegern das Dankbare Gutenswegen Errichtet - 1913


30 Namen