Namensliste ObergisslshausenEhrenmal Weltkriege

Den Toten der Weltkriege in Dankbarkeit gewidmet


1914 - 1918

Braun Jakob † 5.10.1914

Sinzinger Jakob † 15.11.1914

Schindlbeck Georg † 30.11.1914

Brunner Ludwig † 14.5.1915

Paul Martin † 4.6.1915

Schmid Andreas † 12.1.1916

Mirlach Max † 10.3.1916

Biberger Josef † 22.7.1916

Rohrmeier Georg † 23.7.1916

Wieser Xaver † 27.11.1916

Sinzinger Martin † 11.4.1917

Zachmeier Johann † 7.7.1917

Buchner Sebastian † 31.7.1917

Götz Math. † 5.12.1917

Hilz Sebastian † 13.8.1918

Schmid Johann † 25.8.1918

Stöberlein Richard † 30.9.1918

Oberndorfer Sebastian † 6.10.1918

Hiebl Johann † 23.2.1919

Steckermeier J. † 15.3.1923


1939 - 1945

Gammel Johann Paul † 20.12.1941

Zellner Martin † 22.1.1942

Heckner Josef † 25.1.1942

Oberndorfer Georg † 26.2.1943

Forstner Josef † 18.3.1943

Mayerhofer Johann † 19.3.1943

Pawlik Kurt † 7.5.1943

Aigner Eduard † 14.10.1943

Oberndorfer Sebastian † 20.4.1944

Lang Anton † 10.4.1945

Pawlik Albrecht † 20.4.1945

Lang Michael † 27.4.1945

Leistner Franz † 28.9.1941


Vermisste

Forstner Georg seit 13.1.1943

Brücklmeier Albert seit 18.8.1943

Zormeier Johann seit 10.9.1943

Wohlmuth Anton seit 10.1943

Wiesmüller Franz seit 5.11.1943

Weiser Josef seit 2.12.1943

Riedmeier Georg seit 18.1.1944

Buchner Johann seit 1.1944

Buchner Willibald seit 1944

Absmeier Josef seit 11.10.1944

Seitz Michael seit 12.1944

Eisenschmied August seit 9.1.1945

Langwieser Andreas seit 25.1.1945

Klingshirn Otto seit 4.2.1945

Gruber Anton seit 2.1945

Gruber Martin seit 3.1945

Daffner Georg seit 3.1945

Zormeier Hermann seit 15.7.1945

Langwieser Edmund seit 23.8.1945

Zirngibl Josef seit 23.12.1945


53 Namen