Namensliste JöhstadtEhrenmal WKriege

Ehrenmal 1870 - 1871

Oberjäger Berger Karl Ferdinand † 01.09.1870 bei Sedan

Hornist Fischer Emil

Jäger Frosch August Friedrich Franz † 01.09.1870 bei Sedan


Unseren Opfern des Weltkrieges 1914 – 1918
Dem Andenken unserer in Frankreichs Erde ruhenden Helden

Augustin Woldemar

Beckert Arno

Beckert Oskar

Bräuer Paul

Breitfeld Max

Burkert Fritz

Burkert Willy

Claus Erich

Dachsel Georg

Drautzsch Johann

Drechsel Emil

Eckler Fritz

Eckler Kurt

Engert Albert

Engert Richard

Fiedler Bernhard

Findeisen Guido

Flader Walter

Flaum Paul

Fritsch Bernhard

Fritsch Walter

Gebhardt Martin

Götz Arno

Grund Kurt

Hahn Ludwig

Hamann Alfred

Haustein Arno

Haustein Max

Hecker Karl

Heinze Karl

Hentsch Walter

Herglotz Willy

Herrmann Paul

Heyn Albert

Heyn Fedor

Hiemann Albert

Höfer Ewald

Irmer Oskar

Jackl Franz

Kaden Hans

Kauper Reinhard

Kiessling Arno

Kirsch Franz

Krauss Emil

Kreher Fritz

Kreissl Oskar

Kreissl Rudolf

Lahl Wolly

Langer Emil

Langer Paul

Langer Willy

Lederer Woldemar

Lehmann Emil

Leinert Otto

Lorenz Guido

Lorenz Markus

Löser Hermann

Ludwig Eduard

Ludwig Eduard von

Meyer Emil

Meyer Oskar

Meyer Rudolf

Morgenstern Arno

Morgenstern Erich

Morgenstern Fritz

Morgenstern G. Paul

Morgenstern Paul A.

Morgenstern Willy

Müller Artur

Nestler Bruno

Nestler Ewald

Nestler Oskar

Noll Ernst

Peters Richard

Pöschl Wenzl

Räfler Richard

Reissig Ernst

Reissig Franz

Reissig Johann

Reissig Max

Reissmann Max

Roth Max

Sacher Walter

Schaarschmidt Willy

Schlosser Emil

Schluttig F. Walter

Schluttig Georg

Schluttig K. E. Walter

Schluttig Max

Schmidl Walter

Schönefeld Gerhard

Schönfels Ernst

Schwarz Edmund

Seidel Franz

Seifert Fritz

Siegl Walter

Stieler Julius

Tröger Peter

Uhlig Hans

Walter Oskar

Weinhold Artur

Weinhold Fritz

Weinhold Hans

Weisser Artur

Wolf Herbert

Wolf Paul

Zahm Franz

Zahm Sigmund

Zienert Theodor


112 Namen