Namensliste U-104Kommandant: Kapitänleutnant Harald Jürst


Besatzung: 49 Mann


Gesunken: seit dem 27.11.1940 verschollen


Versenkt durch: unbekannte Ursache


Gefallene


MaschOGfr Becker Walter-Heinrich * 5.1.1920

MtrOGfr Bialojan Heinrich * 6.4.1915

Strm Bohn Nikolaus * 30.7.1904

MaschGfr Bramann Walter * 27.7.1920

MechGfr Braselmann Kurt * 18.2.1920

OBtsMt Braun Siegfried * 21.9.1915

OMaschMt Brunken Heinz * 5.10.1914

MechMt Carstensen Martin * 6.1.1917

MtrOGfr Erfurth Rolf * 11.12.1920

OMasch Fietz Erwin * 26.10.1912

Btsm Garz Hubert * 14.1.1915

MaschGfr Giegold Heinrich * 25.5.1920

MechGfr Grube Gerhard * 21.5.1918

MaschMt Grüssner Helmut * 25.12.1918

MaschOGfr Hännig Kurt * 1.10.1918

MaschMt Höwig Walter * 1.4.1913

KpLtnt. Jürst Harald * 18.3.1913

MaschMt Krüger Bernhard * 23.7.1914

MtrOGfr Leinemann Gustav * 21.3.1918

OMasch Maier Waldemar * 15.4.1913

BtsMt Makschin Willi * 17.8.1918

MtrGfr Mannsbart Stefan * 20.4.1919

FkOGfr Martin Franz * 18.12.1918

MaschOGfr Meissner Josef Leopold * 27.5.1919

ObLtnt.z.S Müller Dr. Kurt * 8.5.1909

MaschMt Munk Wilhelm * 15.6.1914

MaschMt Nägele Johann * 12.1.1916

MaschGfr Noack Heinz * 20.8.1920

MaschOGfr Nowottny Heinz * 11.2.1920

MtrOGfr Ortland Rudolf * 26.5.1917

FkMt Quellmalz Kurt * 25.10.1919

MechMt Riegner Heinz * 5.3.1917

MaschHGfr Sachse Kurt * 7.12.1914

MaschObGfr Schmidl Karl * 14.7.1918

ObLt.Ing.LI Schubert Wilhelm * 11.2.1915

ObFkMt Schwachtmann Rudolf * 30.1.1916

MtrOGfr Schwarze Kurt * 9.1.1920

KpLtnt Spilling Hans * 17.1.1908

ObStrm Stein Fritz * 27.4.1912

ObLtnt.z.S Stender Heinrich * 16.8.1915

MtrGfr Strauss Wilhelm * 2.11.1920

MaschMt Thren Friedrich * 12.6.1918

MaschObgefr Tieke Bernhard * 20.11.1917

MaschObgefr Voigt Werner * 25.5.1919

MaschObgefr Weisshaar Ernst * 10.7.1917

MaschGfr Wolf Otto * 21.2.1919

FkOGfr Wolfrum Ernst * 11.1.1920

MtrOGfr Wollenschläger Hans * 18.11.1914

OMaschMt Wombacher Paul * 31.8.1914


49 Namen