Namensliste U-119Kommandant: Kapitänleutnant Horst Tessen von Kameke


Besatzung: 58 Mann


Gesunken: am 24.6.1943 im Atlantik


Versenkt durch: britische Seestreifkräfte


Gefallene


MaschMt Appel Richard * 25.3.1920

Arzt Baumhard Dr. Ernst-Wilhelm * 3.3.1911

MtrOGfr Beck Horst-Max * 8.7.1923

MaschOGfr Berl Fritz * 28.2.1924

OFkMt. Besemann Karl-Franz * 14.7.1917

MtrGfr Betat Ernst * 23.2.1923

MaschMt. Bittmann Walter * 9.9.1917

Btsm Borchert Herbert-Kurt * 6.7.1915

Lt.ing Botz Günther * 14.8.1922

OLt.z.S. Bull Georg * 2.7.1916

BtsMt Burmeister Hans * 15.9.1918

MaschOGfr Buss Siegfried * 7.9.1922

Lt.z.S Duda Bruno * 12.1.1922

MaschGfr Eckardt Ewald * 28.6.1923

MechOGfr Engelhardt Jakob * 7.11.1922

MechOGfr Erle Alfred * 12.1.1923

MechMt Finke Karl * 21.4.1918

MaschGfr Ganter Wilhelm * 12.8.1923

MaschMt Gerstner Alfons * 3.3.1918

OLt.ing Graff Hartmut-Hermann * 12.2.1917

MaschOGfr Harder Hermann * 3.9.1922

MaschOGfr Heene Kurt * 15.9.1922

MaschOGfr Heidenhaus Werner-Julius * 14.4.1922

SanOGfr Heins Rudolf * 11.11.1922

KpLt. Kameke von Horst-Jessen * 21.2.1916

FkOGfr Kappe Heinz * 4.2.1922

MaschGfr Kühne Walter * 25.11.1924

MtrOGfr Machholz Gerhard * 14.2.1924

MtrOGfr Maier Julius * 15.7.1923

MtrOGfr Marzog Günther * 30.8.1922

BtsMt Mattern Horst * 24.2.1919

MaschMt Mosler Waldemar * 13.10.1921

OMaschMt Müller Max * 6.5.1918

MaschOGfr Neugebauer Günter * 17.11.1922

MaschMt Paul Jakob * 20.6.1919

OFkMt Petermann Otto * 1.10.1919

MaschGfr Piechotzke Artur * 8.11.1923

MtrOGfr Prigge Walter * 15.9.1923

MaschOGfr Rafalski Walter * 5.2.1924

OStrm Robbers Erich * 31.3.1914

MaschOGfr Rohde Werner * 9.10.1922

MaschOGfr Scharfenberg Herbert * 1.10.1922

BtsMt Schmid Alfred * 20.8.1920

MechOGfr Schmitz Karl * 20.9.1921

MaschOGfr Schönefeld Karl * 4.5.1923

MtrGfr Schrödel Karl * 16.6.1923

FkOGfr Schultes Heinz * 8.7.1922

MaschMt Schweinberger Kurt * 6.12.1920

StOMasch Thomas Gerhard * 16.6.1911

OMaschMt Trenn Hans * 14.9.1916

MaschGfr Vigano Hans * 24.12.1919

MtrOGfr Wagner Johann * 10.4.1921

MaschOGfr Weltz Willi * 23.4.1922

StOMasch Wiedemann Eugen * 4.2.1914

MtrGfr Wilhelm Helmut * 22.7.1922

Fähnr.z.S Wissmann Friedrich * 9.12.1922

MtrGfr Wurtele Robert * 18.9.1924

KKapt. Zech Alois * 14.9.1907


58 Namen