Namensliste U-122Kommandant: Kapitänleutnant Hans Günther Looff


Besatzung: 49 Mann


Gesunken: verschollen seit dem 22.6.1940 im Nordatlantik


Versenkt durch: unbekannt


Gefallene


MechGfr Ahlborn Dietrich * 30.10.1919

MaschGfr Berg Hans Ernst August * 18.5.1918

OFkMt Bredt Alfred-Karl * 5.5.1914

StBtsm Dahm Alex * 1.11.1904

MaschMt Endorf Walter * 13.4.1915

MaschMt Franke Heinz * 2.9.1914

OStrm Gärtner Kurt * 14.10.1911

MaschGfr Grabein Wolfgang * 30.12.1919

FkMt Hartmann Heinz * 11.11.1915

MaschOGfr Heil Eugen * 20.8.1918

BtsMt Hertaeg Hermann * 7.3.1915

MtrGfr Hess Heinrich * 18.4.1920

MaschGfr Hoffmann Friedrich * 30.10.1919

MtrGfr Hoffmann Max * 26.1.1920

StrmMt.ROA Kampen Wilhelm * 24.5.1902

MaschGfr Kantus Karl * 28.9.1920

MechMt Keller Erich * 4.5.1915

MtrOGfr Kittler Walter * 16.11.1917

OLtnt.z.S Kleyer Hermann-Albert * 2.9.1903

MaschGfr Klinger Walter * 20.12.1920

OLt.z.S Kuhnt Siegfried * 15.11.1915

MtrGfr Lindner Herbert-Richard * 11.6.1920

MaschHGfr Lock Georg * 30.3.1913

Kapt.Ltnt. Looff Hans-Günther * 10.2.1906

MtrGfr Luda Hans * 5.4.1920

MaschGfr Mödl Johann * 23.1.1921

MtrGfr Monczkowski Wilhelm * 25.7.1919

MaschMt Müller Herbert * 20.6.1915

MaschOGfr Müller Siegfried * 18.4.1917

MaschMt Naumann Martin * 7.2.1915

MechGfr Noll Herbert * 7.6.1920

FkGfr Pittroff Rudolf * 21.4.1916

MaschOGfr Reinhardt Hans-Georg * 25.8.1918

BtsMt Rosendahl Karl * 3.2.1915

OMaschMt Rothermund August * 11.2.1916

MtrGfr Schäfer Günther * 21.4.1921

MtrGfr Scheuing Kurt * 4.12.1919

Kkapt.Ing. Schmidt-Falbe Gunter * 25.8.1905

OMasch Schuliar Karl * 7.10.1910

MaschMt Schwietering Johann * 22.6.1914

FkGfr Spahn Heinrich-Wilhelm * 25.4.1917

MaschHGfr Stordtmann Karl * 17.4.1917

MtrGfr Strohmeyer Hermann * 1.10.1920

MtrGfr Tambach Paul * 28.1.1920

Lt.z.S Trummler Joachim * 24.9.1916

MechMt Weber Richard * 22.11.1915

MaschMt Weichselbaum Michael * 14.8.1916

StOMasch Wilk Walter * 7.5.1906

MaschGfr Wittmann Johann * 10.1.1920


49 Namen