Namensliste U-147Kommandant: Oberleutnant zur See Eberhard Wetjen


Besatzung: 26 Mann


Gesunken: 2.6.1941 im Atlantik


Versenkt durch: britische Geleitsicherung


Gefallene


OMaschMt Bachmann Martin * 22.9.1916

MaschOGfr Braun Karl * 23.6.1919

MechMt Czech Hubert * 21.7.1918

Mtr Dietz Peter * 26.6.1922

FkMt Döll Georg * 26.6.1917

MtrOGfr Ehrhardt Alfred * 15.1.1919

MtrGfr Fritzsche Georg * 6.1.1921

MtrOGfr Geschke Kurt * 5.3.1920

OMasch Grafers Johannes * 28.2.1907

Lt..ing Hamisch Ernst-August * 27.2.1917

MaschMt Horn Erich * 28.1.1918

MechGfr Koch Helmut * 3.3.1921

MaschMt Moritz Hans * 2.6.1919

MaschOGfr Müller Heinrich * 15.3.1920

Lt.z.S, 1WO Müller Karl-Heinz * 11.1.1920

MaschGfr Rickmers Magnus * 15.7.1919

BtsMt Ripper Friedrich * 10.1.1917

MaschGfr Rohr Fritz * 25.7.1920

OMaschMt Rosenkranz Helmut * 14.8.1918

FkOGfr Rühmann Reinhold * 11.4.1920

FkGfr Schäfer Herbert * 7.12.1920

ObGfr Schulz Herbert * 28.10.1919

OStrm, WO Schulze Heinrich * 11.11.1911

Btsm Weidemaier Walter * 23.1.1915

MaschMt Werner Erich * 27.2.1917

OLt.z.S. Wetjen Eberhard * 18.12.1914


26 Namen