Namensliste U-154Kommandant: Oberleutnant zur See Gerth Gemeiner


Besatzung: 58 Mann


Gesunken: 3.7.1944 im Atlantik


Versenkt durch: US Geleitsicherung


Gefallene


MaschOGfr Asael Kurt * 6.6.1923

MaschOGfr Assmann Karl-Wilhelm * 13.3.1924

MaschOGfr Baier Alfred * 19.7.1922

OLt.z.S Bartelsen Hermann * 27.7.1922

MaschMt Bayerlein Rudolf * 6.3.1920

OBtsMt Behrens Friedrich-Wilhelm * 17.5.1904

MtrOGfr Blümel Johann * 5.5.1922

MaschMt Bock Otto * 7.3.1921

MaschOGfr Dittmann Kurt * 26.10.1922

MaschOGfr Dittrich Erich * 26.1.1923

OLt.ing Druschel Kurt * 25.5.1920

MaschMt Eiber Erwin * 21.5.1921

Mtr.I Fasel Günther * 27.4.1924

MaschOGfr Felber Rudolf * 23.7.1924

MtrOGfr Fromm Fritz * 29.11.1922

OLt.z.S. Gemeiner Gerth * 2.10.1918

BtsMt Gerlach Wallfred * 21.6.1921

OLt.z.S Grupp Roland * 4.5.1916

FkOGfr Hamann Werner * 15.5.1923

MaschMt Heilmann Helfried * 15.7.1922

FkOGfr Heldner Rudi * 26.10.1919

MtrOGfr Henning Werner * 17.12.1922

StOStrm Hoffmann Karl * 11.12.1915

StOMasch Jans Adolf * 6.5.1915

MaschOGfr Kempe Herbert * 16.10.1924

MtrOGfr Knorr Walter * 4.6.1923

MaschMt Kobusch Karl * 21.5.1921

MaschOGfr Kolorz Johannes * 19.2.1925

MaschOGfr Kubick Fritz * 3.4.1923

OLt.z.S. Kusch Oskar-Heinz * 6.4.1918

MaschMt Kwella Harry-Erich-Ernst * 19.2.1923

MtrOGfr Längrich Alfred * 12.3.1923

MaschOGfr Leimkühler Hans * 24.12.1922

MechOGfr Messmer Rolf * 7.9.1923

Mar. Ob.-Ass. Arzt Meyer Dr. Wilhelm * 14.3.1913

OBtsMt Meyer Wilhelm * 5.11.1919

MaschOGfr Miethe Willi * 6.1.1925

OLt.z.S Peter Erwin * 14.7.1910

MtrOGfr Quicker Gerhard * 11.5.1923

MechGfr Ritzki Hans * 28.7.1925

MtrHGfr Rothermel Albert * 2.9.1920

MaschGfr Schlienz Richard * 11.6.1924

MtrOGfr Schmidt Hans * 6.2.1922

MtrOGfr Schmidt Heinrich * 21.9.1924

MtrOGfr Schöller Herbert * 20.8.1923

MaschOGfr Schwenke Herbert * 14.11.1924

MtrOGfr Siegmund Theodor * 11.4.1925

MechOGfr Simons Hans * 20.1.1924

MaschGfr Spröwitz Werner * 8.8.1924

OMasch Thiel Heinz * 17.4.1919

OFkMt Tschorsch Erich * 5.10.1918

OMechMt Vennemann Johann * 19.4.1920

MaschOGfr Vey Walter * 17.12.1924

MtrOGfr Wammetsberger Rudolf * 14.10.1923

FkOGfr Welsch Erich * 8.5.1924

FkOGfr Wittek Josef * 21.3.1921

OMaschMt Wozniak Joachim * 8.9.1921

MechOGfr Zobel Manfred * 1.10.1922


58 Namen