Namensliste U-169Kommandant: Oberleutnant zur See Hermann Bauer


Besatzung: 54 Mann


Gesunken: am 27.3.1943 im Atlantik


Versenkt durch: britisches Flugzeug


Gefallene


MechGefr. Albrecht Erich * 20.10.1921

MechGefr. Auer Johann * 20.11.1923

Oberleutnant zur See Bauer Hermann * 14.8.1917

MechGefr. Becker Friedrich Wilhelm * 16.6.1924

OStrm. Behn Erich * 30.3.1915

Breidenbach Josef MaschMt * 21.6.1920

MaschGfr Brennecke Ludlof-Willy * 31.1.1924

MaschGfr Burschkies Gerhard * 26.6.1923

Lt.z.S Chwastek Ernst * 21.2.1921

OMaschMt Franz Heinz * 6.8.1918

OLt.ing Goblet Hermann * 20.2.1919

MtrGfr Grehn Robert * 28.9.1923

MtrOGfr Günther Gottlob * 23.5.1923

MtrGfr Hinrichs Kurt * 7.2.1924

MtrGfr Hutterer Severin * 2.8.1924

BtsMt Jesejus Walter * 5.12.1920

MaschMt Juckwer Albert * 22.9.1920

MaschGfr Kiesow Willi * 8.9.1923

FkGfr Kirmse Herbert * 18.4.1924

FkGfr Klauth Moritz * 13.5.1923

MaschMt Klein Rudolf * 21.9.1921

MtrGfr Kockjey Horst * 21.2.1922

MaschOGfr Koralewski Josef * 5.2.1922

MtrGfr Lehmann Gerhardt * 26.5.1924

MaschGfr Lohf Heinrich * 1.4.1923

FkMt Müller Gerhard * 29.9.1919

MaschMt Neumann Friedrich * 28.5.1920

ObGfr Otto Friedrich * 19.7.1923

FkMt Parske Karl * 4.11.1919

MaschOGfr Pausch Heinz * 4.3.1922

MaschMt Petersitzki Heinz * 19.8.1921

MtrGfr Piske Rudolf * 7.12.1922

MaschGfr Rabe Werner * 31.7.1923

MaschGfr Reichmann Walter * 22.8.1922

MaschGfr Reska Siegfried * 10.12.1919

OMasch Richt Albert * 4.8.1916

MtrOGfr Richters Hans * 22.2.1924

MtrGfr Rimkus Ewald * 9.3.1922

MaschGfr Roddeck Heinz * 19.5.1924

MaschGfr Rötters Kurt * 16.12.1918

BtsMt Schendera Kurt * 30.11.1919

MtrGfr Schultz Hartwig * 6.5.1922

MaschGfr Schulz German * 31.1.1923

Fähnr.z.S Schwarz Hans * 5.12.1922

Lt.z.S Sinner Günther * 17.9.1920

MaschGfr Steckermeier Walter * 5.6.1923

MechMt Steffner Rudolf * 1.6.1920

MaschMt Tauch Johannes * 8.7.1919

BtsMt Tholl Herbert * 5.11.1919

Fahnr.z.S Truelsen Olaf * 9.3.1924

OMasch Trumper Wilhelm * 6.11.1914

MaschGfr Voigt Hans * 12.1.1921

Lt.z.S Werf Bruno * 3.10.1916

MaschGfr Werner Erich * 5.1.1923


54 Namen