Namensliste U-171Kommandant: Kapitänleutnant Günther Pfeffer


Besatzung: 52 Mann


Gesunken: am 9.10.1942 in der Biscaya


Versenkt durch: Minentreffer


Gefallene


MtrOGfr Borowicz Herbert * 20.9.1919

MaschGfr Bräutigam Viktor * 1.4.1922

MaschGfr Brosch Wilhelm * 4.7.1921

MaschGfr Dattenberg Herbert * 4.4.1921

BtsMt Dieter Wilhelm * 15.5.1921

OMasch Ebbinghaus Heinz * 25.6.1917

MaschMt Eisenschmid Wilhelm * 16.3.1919

MaschMt Grützmacher Johannes * 5.12.1919

MaschGfr Klein Erwin * 20.12.1922

MaschOGfr Klocke Herbert * 21.7.1922

Mtr Kunze Kurt * 3.3.1923

MaschGfr Niggemann Fritz * 28.11.1923

FkMt Nolte Helmut * 29.9.1919

MaschGfr Oelkers Heinz * 19.11.1922

MaschMt Schader Hans * 11.9.1920

MaschMt Schertel Nikolaus * 3.4.1918

MaschMt Sprick Heinz * 25.10.1920

MtrOGfr Ströhlein Erich * 17.1.1923

MaschGfr Thölke Herbert * 15.5.1922

MtrOGfr Uschkoreit Kurt * 4.12.1920

MaschGfr Wagner Bruno * 20.9.1921

MtrGfr Wohlfarth Gerhard * 20.3.1923


20 Namen