Namensliste U - 191Kommandant: Kapitänleutnant Helmut Fiehn


Besatzung: 55 Mann


Gesunken: am 23.4.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britischen Zerstörer


Gefallene


FkGfr Benda Wilhelm * 26.10.1923

MaschGfr Bieber Siegfried * 15.1.1921

MaschGfr Bouillon Ernst * 7.6.1924

MechGfr Dietzel Werner * 13.9.1923

KpLt. Fiehn Helmut * 19.2.1916

MechGfr Fischer Karl * 29.6.1923

OStrm Gläser Paul * 8.10.1915

BtsMt Grunwald Kurt * 1.12.1921

Lt.z.S / WO Hasenbalg Peter * 23.8.1920

Meterologe Heil Karl-Hubert * 7.3.1910

MaschGfr Heise Horst * 4.2.1923

MtrGfr Hellwig Helmut * 29.6.1923

FkMt Helten Peter * 2.2.1921

MaschMt Honsberg Alfred * 28.9.1918

KpLt.Ing Hummel Rudolf * 22.5.1915

FkGfr Hundshagen Heinz * 15.10.1924

OMasch Klingner Paul * 23.8.1916

OMasch Ködel Hans * 4.7.1916

MaschGfr Kreisl Werner * 11.11.1923

MechGfr Langfeld Rolf * 15.11.1921

MechMt Meyer Walter-Heinz * 3.12.1920

MaschMt Müller Arthur * 4.6.1922

MtrGfr Mut Rudolf * 31.3.1923

MaschMt Neumann Bruno * 13.9.1918

MtrGfr Pätzold Herbert * 8.2.1923

MaschMt Peggau Otto * 25.12.1919

MtrGfr Penninger Johannes * 19.11.1924

Lt.z.See Pfeffer Werner * 12.8.1921

MaschGfr Risser Hermann * 5.9.1922

FkMt Ritter Josef * 13.8.1921

MtrOGfr Röhr Heinrich * 8.10.1923

MtrGfr Rossmann Hans * 17.1.1924

MtrGfr Rowlin Willi * 24.1.1925

MaschGfr Rübesamen Heinz * 11.9.1921

MtrOGfr Ruthenberg Udo * 27.7.1924

MtrOGfr Salomon Wilhelm * 19.12.1922

MaschGfr Schibber Erich * 29.4.1923

MaschGfr Schneider Josef * 8.9.1923

MaschMt Scholz Reinhold * 30.11.1921

MaschGfr Schorr Günther * 9.5.1924

MaschGfr Schüler Willi * 10.9.1923

MaschGfr Schulz Walter * 1.9.1923

MaschGfr Schulze Helmut * 15.3.1922

MtrOGfr Sladky August * 6.1.1922

BtsMt Steffens Friedrich * 2.8.1918

MaschGfr Venghaus Ludwig * 22.6.1924

MaschGfr Voges Franz * 10.9.1922

MaschMt Volke Willi * 26.12.1922

MaschMt Wagenbreth Heinz * 9.10.1919

MaschGfr Waldek Theodor * 6.7.1924

MaschMt Warner Heinrich * 5.8.1920

OBtsMt Welzel Kurt * 14.9.1920

Fähnr.z.S Wolff Fritz * 13.1.1924

MtrOGfr Wunsch Heinz * 5.3.1922

MaschGfr Zederkopf Adolf * 15.9.1922


55 Namen