Namensliste U-208Kommandant: Oberleutnant zur See Alfred Schlieper


Besatzung: 45 Mann


Gesunken: am 11.12.1941 im Nordatlantik


Versenkt durch: britische Seestreitkräfte


Gefallene


MtrOGfr.A Baensch Heinz * 16.3.1917

BtsMt Buge Karl-Otto-Theodor * 3.8.1916

MaschMt Dröge Gisbert * 28.3.1917

BtsMt.A Dunker Otto * 4.9.1918

MtrGfr Eder Walter * 28.1.1920

OMasch Erdmann Kurt * 5.11.1912

OMasch.A Glorius Walter * 16.6.1914

Lt.z.S Heine Karl * 13.3.1912

MtrGfr Henze Rudolf * 6.12.1920

MtrGfr.A Kewitz Hubert * 21.12.1920

StOStrm Klaue Kurt * 30.5.1907

MechGfr.A Kölker August-Gerhard * 13.7.1920

FkMt Konkol Paul-Peter * 8.11.1918

Mtr.II Küssner Hans * 17.5.1922

MtrGfr.A Kunz Werner-Ewald * 20.11.1921

MtrGfr.A Kuttler Josef * 9.5.1923

MechGfr Lauer Haribert * 20.8.1921

FkOGfr Lindlar Kurt * 25.5.1921

MaschOGfr Lucht Arthur * 21.9.1919

BtsMt.A Lucht Werner * 20.4.1915

MechMt Mamitzsch Helmut * 16.9.1919

MtrOGfr Marcus Arnold * 25.2.1921

Fähnr.z.S Marloh Friedrich-Wilhelm * 18.7.1922

Fahnr.z.S Meyer Franz * 29.10.1922

MtrGfr Middecke Otto-Wilhelm * 11.9.1920

FkMt Mohn Heinrich * 13.7.1920

Mt Rehfeld Gerhard * 28.1.1916

Lt.ing Reinhardt Adolf * 19.7.1918

FkOGfr Rost Johannes * 23.12.1919

MaschGfr Saremba Heinz-Bernhard * 15.5.1922

MaschOGfr Sattler Helmut-Wilhelm * 26.1.1922

MaschGfr Schäfer Herbert * 20.6.1920

KpLt.01.01.42 Schlieper Alfred * 15.1.1915

MaschMt Schmidt Alfred * 24.2.1916

MtrGfr Schmidt Hugo * 23.11.1921

MaschGfr Schmitz Walter * 10.6.1921

MaschOGfr Schmude Gerhard * 28.9.1921

MaschGfr Schulze Karl * 5.9.1919

MaschOGfr Selosko Hans * 28.2.1921

Lt.z.S Stoll Hermann * 2.12.1918

MaschMt Süss Helmut * 5.1.1917

MaschGfr Weidlich Bernhard * 30.11.1922

Mtr Ziebell Friedrich * 2.2.1920

MaschMt Zschoche Gerhard * 2.2.1920

MaschGfr Zufall Hans * 12.8.1922


45 Namen