Namensliste U-213Kommandant: Oberleutnant zur See Amelung von Varendorff


Besatzung: 50 Mann


Gesunken: am 31.7.1942 im Nordatlantik


Versenkt durch: britische Seestreitkräfte


Gefallene


MtrGfr Bär Karl * 6.3.1923

MtrGfr Bluhme Paul * 8.5.1921

MtrOGfr Braun Gerhard-Eduard * 3.3.1922

MtrOGfr Breuss Herbert * 4.10.1920

OMaschMt Budde Eugen * 25.2.1915

BtsMt Busch Walter-Adolf * 3.1.1919

MtrGfr Butzek Günther * 19.7.1921

MaschMt Czerny Gerhard * 14.6.1917

MaschGfr Domröse Günter * 8.8.1921

FkMt Eggers Ernst * 21.2.1920

MtrOGfr Grajetzki Kurt * 16.10.1922

MtrGfr Harders Günther * 20.11.1922

FkGfr Heidelberger Manfred * 24.3.1922

BtsMt Hoffmann Kurt * 21.6.1916

MaschGfr Hustermeier Heinrich * 27.10.1919

MtrGfr Juchmann Robert * 14.5.1921

MtrOGfr Kasper Josef * 2.1.1922

MaschMt Kindl Otto * 30.11.1918

MtrGfr Koch Heinrich * 19.4.1923

MechOGfr König Günter * 14.11.1920

MaschMt Korek Georg-Robert * 5.12.1919

OStrm Krug Bernhard * 17.9.1918

Lt.z.S.d.R WO Külz Kurt * 10.9.1912

OMaschMt Lempka Josef * 17.12.1917

MaschMt Mai Willi * 30.11.1919

MaschOGfr Meissner Walter * 13.2.1920

MechGfr Michel Georg * 28.3.1922

Lt.ing Oldenburg Emil * 10.5.1915

FkMt Oltmann Heinrich * 19.10.1918

BtsMt Otto Heinz * 15.9.1920

MaschGfr Panneke Otto * 20.8.1922

MaschGfr Pfeiffer Albert * 18.6.1921

Lt.z.S WO Richter Gerd * 28.3.1920

MaschGfr Rinisland Robert * 21.8.1921

MtrGfr Rittkowski Erwin * 7.3.1922

OMechMt Röder Heinrich * 12.12.1916

MechGfr Ruck Karl * 30.6.1924

MtrGfr Schaschke Karl-Günther * 6.9.1921

BtsMt Schneider Rolf * 16.3.1921

FkOGfr Sliwinski Rudolf-Adolf * 1.11.1920

MaschGfr Steinhauer Emil * 5.12.1921

MtrGfr Stork Johann * 13.7.1921

OLt.Ing Szitnick Günter-Kurt * 8.8.1915

MaschGfr Trzensmiech Ruppert * 22.3.1923

OLt.z.S. Varendorff Amelung von * 20.12.1913

MaschGfr Walkowiak Heinz * 17.6.1920

MaschGfr Walla Bernhard * 5.10.1921

MaschGfr Westhues Josef * 26.2.1924

MaschGfr Wüstenhagen Hans-Friedrich * 19.1.1923

MaschGfr Zettel Johannes-Max * 21.3.1921


50 Namen