Namensliste U-220Kommandant: Oberleutnant z. See d.R. Bruno Barber


Besatzung: 56 Mann


Gesunken: am 28.10.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: US - Trägerflugzeuge


Gefallene


KpLt.Ing. Arndt Ernst * 11.11.1911

MtrGfr Ballmann Willi * 9.3.1924

ObLt.z.S. Barber Bruno * 6.3.1904

ObLt.z.S Bertau Dr. Martin * 17.7.1910

ObMasch Brodbeck Wilhelm * 26.1.1915

MaschMt Brüse Anton * 18.7.1921

FkMt Burian Karl * 10.2.1920

MaschMt Busch Gerhard-Karl * 29.8.1921

MaschMt Dettmer Gerhard * 6.1.1920

MechGfr Domke Harri * 13.5.1924

MtrGfr Franz Josef * 31.5.1923

MaschOGfr Golinski Hans * 11.4.1922

MechGfr Göllner Fritz * 7.5.1923

FkMt Gorski Hans * 8.7.1922

StrmMt Haluszcynskyj Theodosius * 31.1.1914

OFähnr.z.S Hempel Friedrich-Wilhelm * 18.2.1922

BtsMt Herrmann Felix * 3.1.1922

MechGfr(T) Höfler Alwin * 27.9.1924

MaschMt Hör Georg * 18.2.1921

MaschGfr Hübner Erich * 6.9.1924

OMasch Hüther Julius * 30.6.1915

MtrOGfr Kemper Erich * 18.9.1919

MaschOGfr Köpke Gustav * 23.7.1924

BtsMt Körner Georg * 8.10.1920

MtrOGfr Kusler Helmut * 1.3.1916

MtrOGfr Laurs Josef * 28.2.1924

MtrOGfr Linz Adalbert * 10.7.1920

MtrGfr Lutz Hermann * 8.11.1924

MtrGfr Meiling Manfred * 27.6.1924

MaschMt Mendel Heinrich * 25.3.1921

MaschOGfr Müller Herbert * 13.6.1922

BtsMt Müller Josef * 12.3.1915

MtrOGfr Nepozitek Josef * 25.5.1923

MaschGfr Obermeier Georg * 22.1.1924

MaschMt Peschel Friedrich * 17.12.1921

MtrGfr Petri Helmut * 30.10.1923

Lt.ing Prenk Johannes * 16.9.1920

FkOGfr Richter Alfons * 6.3.1924

FkGfr Riess Georg * 8.6.1924

MechMt Ross Rolf * 22.8.1921

MaschGfr Sassen Wilhelm-Johann * 14.10.1923

MaschGfr Schäfer Friedrich * 27.3.1922

MaschGfr Schelke Helmut * 29.12.1923

MaschOGfr Schertle Ernst * 12.1.1924

MaschGfr Schiebel Oskar * 15.2.1923

OStrm Schliebs Gerhard * 6.3.1918

MtrGfr Schott Ewald * 20.11.1924

MarStArzt Schwentafsky Dr. Rudolf * 2.4.1912

MaschGfr Seck Wilhelm * 14.4.1923

MaschOGfr Siegfried Waldemar * 21.4.1924

MaschGfr Slotta Helmut * 21.1.1924

MtrGfr Stiefel Franz * 8.11.1924

MechGfr Trappe Günther * 21.9.1924

MaschMt Winkler Karl * 22.3.1921

MaschMt Zepf Eduard * 13.10.1921

MaschGfr Zschörner Gerhard * 23.5.1924

MtrOGfr Lange Gerhard * *17.7.1923
†26.10.1943 über Bord gespült


57 Namen