Namensliste U-222Kommandant: Kapitänleutnant Ralf von Jessen


Besatzung: 46 Mann


Gesunken: am 2.9.1942 in der Danziger Bucht


Gesunken nach einer Kollision mit U-626


Gefallene


MaschGfr Anzenberger Karl * 8.7.1922

MtrGfr Beins Hermann * 18.11.1922

MaschGfr Berthold Gerhard * 26.8.1923

MtrGfr Blankenheim Heinrich * 15.6.1924

MtrOGfr Block Reinhold * 1.7.1921

MtrGfr Bohn Max * 6.5.1923

FkMt Breyer Josef * 23.12.1918

MtrGfr Counet Andreas * 27.7.1923

MaschGfr Deutsch Werner * 11.5.1923

Mtr.II Dickhoff Hermann * 17.4.1923

Lt.z.S Diem Ernst * 27.12.1919

MaschMt Donhauser Richard * 27.6.1922

MaschOGfr Esser Alfons * 9.3.1920

MaschGfr Fahrenholz Kurt * 6.12.1923

FkGfr Fautz Adolf * 30.12.1922

MaschMt Fiesel Rudolf * 9.6.1921

Fähnr.z.S Gericke Joachim * 4.2.1924

MtrOGfr Grüner Alfons * 27.3.1921

OStrm Hitze Horst * 7.5.1918

MechGfr Holper Karl * 30.12.1923

FkGfr Hoppe Joseph * 10.1.1923

MechGfr Horland Alfred * 26.6.1921

MtrGfr Huber Oskar * 24.6.1923

MaschGfr Imhof Johann * 5.12.1923

Lt.Ing Jessen Friedrich * 26.7.1919

OMasch Jungbauer August * 15.6.1914

MechMt Klenke Heinz * 25.12.1919

MaschGfr Koch Werner * 29.5.1923

MaschGfr Leps Kurt * 14.2.1923

OMasch Mayr Balthasar * 28.4.1916

MaschMt Müller Werner * 18.12.1919

MaschOGfr Munzert Siegfried * 26.3.1922

MtrGfr Nordwig Rudolf * 9.4.1922

MtrGfr Ringwald Herbert * 11.12.1923

BtsMt Schendzilorz Josef * 27.9.1918

Fahnr.z.S Schmidt Carl * 17.5.1922

MaschGfr Seumel Walter * 9.6.1923

MaschMt Steffens Werner * 14.1.1917

MaschMt Voss Willi * 14.9.1916

MaschGfr Wege Rudi * 27.3.1921

MtrGfr Ziegler Josef * 25.10.1923

FkMt Zirk Paul * 29.11.1921


42 Namen