Namensliste U-225Kommandant: Oberleutnatn z.See Wolfgang Leimkühler


Besatzung: 46 Mann


Gesunken: am 21.2.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britisches Flugzeug


Gefallene


MaschGfr Alke Ernst * 20.1.1923

OMasch Bauer Wilhelm * 7.5.1915

MaschGfr Benentreu Josef * 31.5.1923

MechMt Berger Friedrich * 25.7.1919

MechGfr Betz Johann * 19.10.1923

MtrGfr Bock Gerhard * 27.4.1923

MaschGfr Bogutzki Alois * 3.4.1922

FkOGfr Bollow Eberhard * 15.7.1923

Mtr. Bransch Heinz * 22.6.1923

KpLt.Ing Butscher Maximilian * 27.7.1910

MtrOGfr Czech Alfred * 6.12.1921

MaschGfr Dietrich Richard * 28.12.1920

Lt.z.S WO Dinkelmann Dieter * 30.1.1921

MaschGfr Engel Erich * 4.8.1924

MaschGfr Eurlings Robert * 5.11.1923

Mtr. Forstreuter Kurt * 16.12.1923

MaschGfr Goerigk Leo * 5.12.1923

MaschGfr Grohner Reinhold * 10.4.1924

OMaschMt Güldenpfennig Richard * 27.4.1915

FkOGfr Hasseberg Karl-Ernst * 25.12.1922

FkMt Heilwagen Heinrich * 4.9.1917

MechOGfr Heinig Günter * 11.1.1924

OFkMt Heinzelmann Karl * 18.2.1920

MaschMt Hoefer Horst * 24.2.1922

MaschGfr Huckemann Rudolf * 16.2.1923

OMasch Hübner Paul * 27.2.1917

BtsMt Karla Franz * 15.5.1918

OStrm Kukulies Willy * 2.9.1913

MaschMt Kurz Walter * 7.6.1919

MaschGfr Lacher Gerhard * 20.3.1924

OLt.z.S. Leimkühler Wolfgang * 10.8.1918

MtrGfr Lintz Fritz * 7.7.1922

BtsMt Mildenberger Hugo * 17.2.1919

MaschMt Moritz Walter * 23.11.1919

Lt.z.S Müller Hans * 22.1.1922

BtsMt Prüssner Friedrich * 26.10.1917

MtrOGfr Remark Wilhelm * 12.1.1922

MaschGfr Rieger Alfred * 14.3.1923

MtrGfr Roith Johann * 22.9.1922

MaschGfr Schäfer Wilhelm * 22.1.1922

MtrGfr Schönsteiner Georg * 4.7.1922

BtsMt Schuhmacher Ferdinand * 31.7.1920

MaschMt Seifahrt Werner * 1.11.1919

MtrOGfr Senkpiel Willi * 8.2.1922

MtrGfr Stapel Julius * 27.1.1922

MaschMt Wiese Gerhard * 24.10.1919


46 Namen