Namensliste U-246Kommandant: Kapitänleutnant Ernst Raabe


Besatzung: 48 Mann


Gesunken: am 29.3.1945 im englischen Kanal


Versenkt durch: britischen Zerstörer


Gefallene


OStrm WO Ahrlich Johann * 25.2.1915

MaschGfr Beyer Günter * 29.8.1925

OMechMt Boeker Ewald * 12.9.1922

MaschOGfr Ciuppa Erich * 11.5.1924

MaschGfr Cleres Erich * 24.10.1924

BtsMt Deisen Peter * 10.4.1921

MaschGfr Dommick Gerhard * 22.8.1925

FkOGfr Giesers Heinrich * 6.12.1924

OLt.z.S Glatzel Hans-Heinrich * 14.11.1922

OFkMt Glindemann Albert * 24.2.1922

MaschMt Goerigk Heinrich * 4.5.1921

BtsMt Grünmann Karl * 27.1.1922

MaschOGfr Heyer Jakob * 23.7.1922

MaschMt Hinneburg Herbert * 15.10.1919

MtrOGfr Hofmann Kurt * 31.8.1922

FkMt Horbach Günter * 29.12.1920

MaschMt Hübner Karl-Heinz * 10.10.1921

OMasch Hüls Johannes * 19.12.1912

MtrOGfr Kemke Helmut * 31.3.1924

MaschMt Körner Fritz * 6.7.1921

OLt.ing Kuckelkorn Herbert * 16.9.1917

Mtr Lange Gerhard * 23.1.1925

MaschMt Lony Herbert * 30.9.1921

MtrOGfr Lorenz Heinz * 5.5.1924

BtsMt Lüchau Harald * 10.4.1924

MaschOGfr Mittelstädt Herbert * 2.5.1925

MaschOGfr Müller Helmut * 7.8.1922

MtrOGfr Müller Kurt * 10.7.1924

MaschOGfr Müller Rudolf * 23.12.1924

MaschOGfr Münchenberg Hans * 10.8.1924

OMasch Münster Hans * 8.3.1916

FkGfr Nettelroth Horst * 1.1.1922

MaschOGfr Neumann Günter * 12.9.1924

MtrOGfr Obermayr Franz * 22.2.1924

MaschOGfr Peters Wilhelm * 16.3.1923

KpLt. Raabe Ernst * 5.2.1907

MechOGfr Ratsch Joachim-Hans * 8.8.1924

Ostrm Rübcke Gerhard * 20.8.1920

OFähnr. Ing Schaaf Günter * 1.5.1924

MtrOGfr Schreiner Kurt * 9.11.1924

MtrOGfr Schröder Ernst * 26.5.1925

MtrOGfr Schröder Peter * 30.11.1924

MaschOGfr Schuster Johann * 14.9.1920

MaschGfr Sommer Heinrich * 18.1.1924

MtrHGfr Staude Siegfried * 23.11.1923

Mar.St.Arzt Thurner Dr. Ernst * 16.4.1911

FkOGfr Vogt Paul * 29.9.1924

MtrOGfr Volkmann Erwin * 13.9.1924


48 Namen