Namensliste U-250Kommandant: Kapitänleutnant Werner Karl Schmidt


Besatzung: 52 Mann


Gesunken: am 30.7.1944 im Finnischen Meerbusen


Versenkt durch: sowjetisches Patroullienboot


Gefallene


MtrOGfr Behres Peter * 29.9.1923

MtrOGfr Beyersdorf Erwin * 6.2.1924

MechGfr Bialek Hans * 21.1.1925

OMasch Ernst Herbert * 7.6.1916

MaschOGfr Fleischmann Josef * 10.3.1922

MtrOGfr Fritzsche Walter * 29.1.1921

MaschGfr Frychel Helmut * 20.5.1925

FkOGfr Haaser Albert * 12.12.1923

MtrGfr Hahn Hans-Joachim * 10.10.1925

MaschGfr Heide Willi * 18.2.1923

BtsMt Hodermann Hugo * 10. 6.1919

MaschMt Hofheinz Karl * 7.6.1922

MaschMt Keiss Georg * 21.12.1922

FkMt Köcher Walter * 13.9.1923

MechOGfr Kolb Hans * 6.6.1924

MaschGfr Krasselt Paul * 1.7.1921

MtrOGfr Kröber Werner * 20.9.1923

FkOGfr Krohn Franz * 27.10.1924

MtrOGfr Krüger Günter * 30.8.1924

OBtsMt Kubitschek Ludwig * 16.9.1920

MaschMt Leifeld Willi * 6.10.1922

MaschGfr Lorenz Werner * 16.6.1923

OFkMt Lutze Fritz * 2.4.1920

MaschGfr Mulinski Heinz * 28.12.1925

MechGfr Müller Karl * 24.1.1924

MaschMt Nickel Heinz * 29.10.1922

MtrGfr Orzymowski Tadeus * 3.8.1921

Lt.z.S WO Palfinger Ulf * 3.8.1921

MtrGfr Paltian Eduard * 28.9.1924

MtrOGfr Panten Otto * 30.6.1924

FkGfr Pauer Rudolf * 8.1.1926

MaschOGfr Pfisterer Herbert * 30.6.1922

Lt.z.S WO Pfitzner Hans * 27.4.1922

MaschMt Pflug Kurt * 12.2.1920

MaschOGfr Pollack Friedrich * 28.5.1923

MechMt Reichl Konrad * 16.5.1920

MaschOGfr Reichstein Hans * 30.8.1924

MaschGfr Ries Wilhelm * 24.6.1923

MtrOGfr Rüdiger Herbert * 22.3.1925

Mtr Schmidt Günther * 6.1.1921

MaschOGfr Steinhoff Heinrich * 2.8.1920

MtrGfr Strubel Jakob * 13.10.1925

OMasch Voss Fritz * 8.5.1916

MtrOGfr Weddecke Hugo * 3.4.1923

Lt.Ing Westermann Hans * 29.5.1920

MtrOGfr Widigus Peter * 22.6.1924


46 Namen