Namensliste U-280Kommandant: Oberleutnant z. See Walter Hungershausen


Besatzung: 49 Mann


Gesunken: am 16.11.1943 im Nordatlantik


Versenkt durch: britisches Flugzeug


Gefallene


Lt.z.S Barop Hermann * 4.4.1923

MtrGfr Becker Wilhelm * 10.5.1924

MaschOGfr Behrendt Heinz * 30.1.1922

MtrOGfr Berger Herbert * 17.6.1920

MaschMt Böing Theodor * 17.11.1919

MechGfr Borgheynk Bernhard * 6.3.1923

MaschMt Brauer Helmut * 22.9.1918

OMaschMt Breithaupt Hans * 8.2.1918

MechOGfr Burmester Wolfgang * 23.12.1924

OMaschMt Cegla Hans Adalbert * 12.7.1916

OBtsMt Ciupka Rudolf Ernst * 31.10.1916

BtsMt Feil Ernst Ludwig * 10.9.1920

MtrOGfr Hanff Leonhard * 7.6.1921

MaschMt Haubner Freidrich * 26.4.1920

FkGfr Hebel Heinz * 2.5.1924

MtrOGfr Huber Matthäus * 5.8.1922

FkMt Hüttenmeister Bruno * 9.9.1921

OLt.z.S. Hungershausen Walter * 22.3.1919

MtrOGfr Jalowski Ulrich * 23.11.1921

MtrOGfr Kastl Franz * 19.12.1923

OMasch Katzer Richard * 18.12.1917

MtrOGfr Keil Fritz * 25.4.1921

MtrGfr Knott Georg * 4.2.1924

MechGfr Krambröckers Wilhelm * 15.1.1925

OMasch Krauss Walter Arthur * 1.9.1914

MtrOGfr Kühn Johannes * 26.1.1922

MaschOGfr Lebrecht Günther * 28.4.1923

MaschGfr Lehmann Walter * 08.7.1922

MtrOGfr Liermann Gerhard * 24.2.1922

BtsMt Mathis Karl * 4.10.1921

OLt.Ing Meiings Friedrich * 21.6.1922

MaschOGfr Michallek Erich * 12.10.1922

MaschOGfr Müller Werner * 26.11.1923

FkOGfr Pfennig Edmund * 30.10.1921

MaschOGfr Rädler Herbert * 17.11.1922

MaschOGfr Riemer Wolfgang * 15.10.1923

SanMt Schüler Kurt * 15.3.1917

MtrGfr Schwieger Adolf * 11.6.1924

MechMt Sebelin Harald * 7.2.1920

MtrOGfr Skubacz Konrad * 1.11.1919

MaschGfr Speckner Peter * 31.8.1923

MaschOGfr Vogel Heinrich * 14.8.1924

MaschOGfr Walter Kurt * 28.11.1922

MaschGfr Weber Hans * 7.2.1923

MaschOGfr Wefel Heinz * 3.5.1922

FkOGfr Wilkat Helmut * 9.1.1925

MaschOGfr Wolters Georg * 11.12.1921

OLt.z.S 1WO Zickendraht Günter * 23.7.1921

OStrm Zwolinski Kurt * 9.8.1915


49 Namen