Namensliste U-302Kommandant: Kapitänleutnant Herbert Sickel


Besatzung: 51 Mann


Gesunken: am 6.4.1944


Versenkt durch: britische Fregatte nordwestlich der Azoren


Gefallene


OFkMt Achnitz Martin * 14.02.1920 Poraj ?

MechOGfr Bauszus Herbert * 09.01.1925

OMechMt Beller Wilhelm * 19.01.1920

Mar.Ob. Ass.Arzt Böddeker Dr. Werner * 27.10.1914

MtrOGfr Böttcher Fritz * 21.05.1924

MaschOGfr Brunner Kurt * 21.04.1923

OFkMt Czeczatka Erich * 04.02.1920

MtrOGfr Dietz Walter * 28.01.1924

FkOGfr Dreher Willibald * 23.12.1923

MtrGfr Eckl Karl * 06.04.1924

MechGfr Erdmann Harry * 16.04.1924

MtrOGfr Fischer Hans * 16.10.1922

MtrOGfr Fischl Johann * 21.06.1923

OMaschMt Habekost Georg-Theodor * 06.02.1921

MaschOGfr Hampel Joachim * 03.03.1924

MaschOGfr Harenberg Horst * 16.11.1922

MaschOGfr Harms Heinrich * 05.03.1924

MtrOGfr Heidelbach Heinrich * 30.08.1924

Lt.z.S 2WO Heinze Werner * 11.02.1923

MtrOGfr Kaczmarczyk Bruno * 24.12.1922

OLt.z.S 1WO Koch Karl-Heinz * 21.01.1918

MaschOGfr Konietke Willibald * 19.11.1923

MaschMt König Herbert * 03.05.1922

FkOGfr Köppen Günther * 31.07.1923

MaschGfr Kranzioch Edmund * 30.10.1923

OBtsMt Kreienbrink Siegfried * 08.09.1918

MaschOGfr Kremer Heinz * 04.11.1924

MaschOGfr Lössner Rolf * 09.05.1924

Mtr.II Mehlert Horst * 19.03.1924

BtsMt Meuwsen Wilhelm * 05.07.1921

OMaschMt Müller August * 20.04.1922

MaschOGfr Neundorf Kurt * 19.06.1924

MtrOGfr Obermeir Josef * 19.09.1923 Augsburg

OMasch Peters Heinrich * 04.08.1916

MtrOGfr Pischel Gerhard * 29.07.1922

MaschOGfr Priessmann Fritz * 10.02.1924

MaschMt Riegel Ernst * 15.03.1923

MaschOGfr Röver Paul * 27.05.1922

OMasch Rüppel Justus * 17.04.1915

MtrOGfr Schmidt Walter * 15.03.1923

MtrOGfr Schwarz Werner * 24.12.1922

KpLtnt. Sickel Herbert * 30.06.1914 Lüderitz

MtrOGfr Steigerwald Kurt * 13.05.1925

OLt.Ing Stöhr Herbert * 21.09.1920

OMaschMt Storz Paul * 27.05.1919

OStrm Stumpf Robert * 06.06.1914

OMaschMt Susan Josef * 28.07.1921

MtrOGfr Thum Karl * 16.11.1922

MaschGfr Tietze Kurt * 30.06.1919

MaschGfr Ullrich Karl * 09.06.1925

BtsMt Wesolowski Reinhold * 08.12.1922


51 Namen