Namensliste U-309Kommandant: Oberleutnant zur See Herbert Löder


Besatzung: 47 Mann


Gesunken: am 16.2.1945 ostwärts der Orkney Inseln


Versenkt durch: kanadische Fregatte


Gefallene


OMechMt Alberti Willi * 21.02.1922

MtrOGfr Ambrecht Herbert * 23.01.1924

MtrOGfr Angermair Josef * 04.11.1922

MaschOGfr Arlt Gerhard * 11.09.1924

OMasch Auerbach Rolf * 15.03.1916

MaschOGfr Bauer Johann * 19.01.1923

MechOGfr Böhm Karl * 18.06.1925

BtsMt Brorsen Karl-Heinz * 16.03.1921 DKiG. 18.10.44

MaschOGfr Brüggemann Wilhelm * 20.02.1925

FkOGfr Cuber Reinhold * 27.08.1923

MtrOGfr Dauben Ernst * 08.03.1925

Lt.z.S WO Drebes Günter * 07.04.1921

MtrGfr Edler Hans * 24.11.1926

OMechMt Feller Kurt * 24.04.1920

OMaschMt Fischer Wilhelm * 16.10.1920

MtrOGfr Grömmer Alois * 12.04.1925

MtrHGfr Gruschwitz Gerhard * 17.12.1922

MaschOGfr Haumann Egon * 29.11.1922

MaschOGfr Hylla Heinz * 27.03.1924

OFkMt Kaul Robert * 02.10.1921

Lt.z.S WO Kliemstein Alfred * 14.03.1921

MtrGfr König Rolf * 02.10.1926

OFkMt Kunze Siegfried * 06.07.1923

MtrOGfr Leschniok Alfred * 07.11.1922

MechOGfr Liess Herbert * 05.11.1923

MaschMt Loberenz Hermann * 17.02.1921

OLt.z.S. Löder Herbert * 03.04.1919 Hamburg Obltnt. 01.04.43

Obgefr. Lukas Oskar * 17.06.1926

MaschGfr Mentsches Peter * 19.10.1924

OMasch Möller Wilhelm * 16.08.1915

MaschOGfr Neugebauer Rudolf * 22.08.1922

MaschGfr Niethammer Friedrich * 19.08.1924

OMaschMt Obst Heinrich * 26.12.1920

MaschOGfr Oppermann Gerhard * 23.09.1923

MtrOGfr Overmeyer Wilhelm * 16.08.1924

FkGfr Pesch Johann * 09.10.1925

MtrOGfr Pikard Josef * 08.10.1922

MechOGfr Schlotmann Günter * 15.06.1921

OBtsMt Schlüter Fritz * 25.01.1916

StOStrm Schneeberg Rudi * 17.10.1915

MaschMt Spyth Josef * 08.03.1922

BtsMt Stäter Herbert * 16.12.1922

OLt.z.S 1WO Viehmann Franz-Micheal * 25.04.1921

MtrOGfr Weiss Josef * 28.10.1924

Mtr Weitemeyer Reimund * 01.06.1924

SanMt Winter Eduard * 31.05.1921

Lt.Ing Winter Hans-Ulrich * 29.10.1923


47 Namen


Liste bereitgestellt von Karin Offen