Namensliste U-321Kommandant: Oberleutnant zur See Fritz Berends


Besatzung: 41 Mann


Gesunken: am 2.4.1943 im Nordatlantik südwestlich Irlands


Versenkt durch: polnisches Flugzeug


Gefallene


MtrGfr Aleithe Franz * 29.10.1925

MtrOGfr Aussem Josef * 20.01.1924

MtrOGfr Bauer Walter * 26.10.1923

OLt.z.S.d.R. Berends Fritz * 23.09.1906 Wilhelmshaven

FkMt Blank Johannes * 26.04.1923

MaschMt Brauckmann Kurt * 09.02.1919

MaschMt Bucher Georg * 06.07.1922

MtrOGfr Chmielewski Gerhard * 02.02.1922

FkMt Dammann Hans * 18.12.1919

MaschOGfr Decker Georg * 27.02.1925

MaschMt Dominik Rudolf * 22.10.1921 Oberndorf

StrmMt Foterek Albert * 18.01.1923

MtrGfr Gehl Hans-Jürgen * 21.09.1925

MtrGfr Hahn Friedrich * 05.04.1925

OBtsMt Hauke Georg * 09.11.1919

MtrHGfr Hegenbäumer Bernhard * 26.04.1918

MaschGfr Hellwig Günter-Ewald * 04.04.1925

OLt.Ing Herrmann Herbert * 18.12.1919

FkGfr Hipp Engelbert * 07.11.1925

OMasch Hout Wilhelm * 25.11.1915

MaschGfr Kreis Hans-Joachim * 20.02.1924

Lt.z.S Lauxen Josef * 02.01.1922

MaschOGfr Mengen Anton * 17.02.1924

OMasch Möller Hans * 01.12.1915

MechGfr Neye Ewald * 02.01.1925

MaschOGfr Öster Hugo * 15.01.1925

MaschOGfr Parke Johannes * 28.12.1921

BtsMt Pflaume Johann * 09.11.1922

Mtr Pohl Rudi * 18.09.1925

FkGfr Raßmann Gerhard * 18.05.1925

MechGfr Reichel Gerhard * 23.04.1926 Glatz, Schlesien

MaschHGfr Rengel Albert * 20.05.1919

FkGfr Schepputat Albert * 30.10.1921

MtrOGfr Schuster Robert * 21.09.1924

OStrm Sidro Kurt * 12.04.1918

MaschMt Spatz Otto * 16.01.1922

MaschMt Traub Paul * 02.12.1922

MechMt Werner Theodor * 04.04.1921

Lt.z.S Witte Karl-Ludwig * 03.04.1924

SanMt Würden Josef * 04.05.1922

Mtr Zingel Felix * 18.06.1925


41 Namen


Liste bereitgestellt von Karin Offen