Namensliste U-84Kommandant: Kapitänleutnant Horst Uphoff


Besatzung: 46 Mann


Gesunken: am 24.8.1943 im Mittelmeer


Versenkt durch: amerikanisches Flugzeug


Gefallene


MechOGfr Bär Anton * 2.1.1921

MaschMt Behne Karl * 5.2.1922

MechGfr Berndt Dietrich * 2.6.1924

Obstrm Boese Ernst * 13.8.1914

OFkMt Bogenhardt Johannes * 26.4.1919

OFkMstr Brocke Karl-Johann * 3.8.1919

MechMt Burgun Hermann-Josef * 30.4.1916

MtrOGfr Claussen Hermann * 8.1.1923

OMaschMt Döpfer Walter * 15.5.1918

Lt.Ing Dubiel Albrecht * 1.9.1922

OMaschMt Finke Hans * 11.8.1918

MtrOGfr Garves Hermann * 25.9.1920

BtsMt Giesecke Herbert * 2.8.1917

MaschOGfr Göbel Mathias * 11.2.1923

MtrOGfr Gronbach Erwin * 4.1.1922

MaschGfr Hammers Josef * 15.11.1923

OMaschMt Hebs Kurt-Walter-Karl * 21.5.1920

MaschMt Henseler Hermann * 4.12.1919

MaschOGfr Iwan Erwin * 14.3.1921

FkOGfr Jäger Georg * 13.1.1922

MtrGfr Kallweit Heinz * 15.2.1924

OMasch Kraft Walter-Werner * 1.12.1913

OBtsMt Lahnstein Christian * 31.7.1918

OBtsMt Launer Johannes * 11.9.1918

MtrOGfr Liebisch Oskar * 22.4.1923

OLt.z.S Lobe Dietrich * 30.3.1920

MtrGfr Mack Johann * 29.5.1922

OMaschMt Meyer Wilhelm * 7.5.1918

Lt.z.S Nieswand Karl * 1.12.1914

MtrOGfr Ollech Ernst * 7.8.1924

MaschGfr Pössl Leonhard * 9.4.1925

MaschOGfr Rettig Fritz * 12.7.1924

OMasch Riediger Siegfried * 17.8.1915

MaschOGfr Schlesinger Gottfried * 17.2.1921

MaschOGfr Schneider Werner * 28.1.1923

MtrGfr Schnorfeil Alois * 16.8.1921

FkOGfr Stolpe Helmut * 31.12.1922

MtrOGfr Ullrich Fridolin-Willibald * 17.11.1920

KpLtnt Uphoff Horst * 3.10.1916

MtrOGfr Urban Walter * 24.1.1921

MaschGfr Voigt Heinz * 14.2.1924

Mar.Ob.Ass. Arzt Voss Rolf * 29.9.1915

MtrOGfr Wagner Hans * 12.6.1919

MaschOGfr Wilitzko Hans * 9.8.1923

MaschGfr Woge Edo * 11.2.1922

MaschGfr Zinniak Josef * 26.11.1923


46 Namen