Namensliste U-88Kommandant: Kapitänleutnant Heino Bohmann


Besatzung: 47 Mann


Gesunken: am 14.9.1942 im Nordmeer


Versenkt durch: britischen Zerstörer


Gefallene


Fähnr.z.S Apreck Wolf-Dietrich * 15.4.1924

MaschMt Barkow Kurt * 21.1.1920

MaschMt Bielenberg Wilhelm * 31.1.1917

KpLtnt Bohmann Heino * 11.3.1914

MaschOGfr Bolzenhagen Horst * 2.5.1923

MtrOGfr Dickes Ludwig * 8.10.1922

FkMt Diepers Wilhelm * 3.11.1921

MtrOGfr Franke Josef * 29.3.1921

MaschGfr Freund Willy * 24.5.1922

Lt.z.S Hagemann Joachim * 15.1.1920

MaschOGfr Haider Walter * 15.8.1921

MechMt Hermann Friedrich * 12.2.1920

MtrGfr Hilden Heinrich * 17.2.1922

MechGfr Jansen Ralf * 20.3.1923

MtrGfr Josten Johann * 8.12.1922

MaschGfr Kamella Alexander * 27.6.1922

MaschMt Klammer Herbert * 31.8.1916

MtrGfr Koch Georg * 13.9.1921

FkGfr Kock Josef * 12.1.1923

MaschMt Kossok Walter-Wilh. * 18.11.1919

OLt.Ing Kötter Friedrich-Wilh. * 28.1.1919

MaschGfr Krause Wilhelm * 24.7.1922

MtrGfr Kröger Dietrich * 15.5.1922

BtsMt Kruse Karl-Heinz * 9.12.1915

MaschMt Kuck Anton * 11.11.1918

MaschGfr Lansmich Wilhelm * 27.5.1922

Lt.Ing Lienhardt Hans * 12.3.1922

MtrGfr Meinert Paul * 4.12.1921

MaschGfr Mulitze Walter * 12.6.1920

Lt.z.S Müller Gerhard * 1.12.1913

OMasch Otten Johann * 13.12.1913

MaschGfr Pohlemann Rolf * 05.1.1920

MaschMt Rokotta Ernst * 2.2.1917

MaschGfr Rudorfer Gebhard * 11.4.1921

MaschMt Schax Peter * 11.7.1920

FkOGfr Schmidt Gerhard * 13.9.1921

MaschGfr Schubert Günther * 20.5.1923

OBtsMt Schuhbäck Johann * 5.10.1908

BtsMt Schüssler Bernhard * 26.8.1918

Maat Schüssler Herbert * 31.8.1916

OStrm Tank Hans * 26.11.1913

FkMt Thönelt Robert * 26.6.1919

MtrGfr Walkenhorst Walter * 31.7.1921

MaschGfr Weihmann Gerhard * 17.7.1920

MtrGfr Wirtz Heinz * 30.4.1923

OMasch Wolf Karl * 10.3.1915

MechHGfr Zimmer Rudi * 2.9.1921


47 Namen